เล่นกับ ATtiny85

ช่วงนี้ผมคลุกกับโปรเจคไมโครคอนโทรเลอเลยไม่ได้อัพบทความในเว็บเลยครับ ATtiny85 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมได้สั่งมาเล่น (หลังเล่น Arduino เบื่อๆแล้ว) แล้วก็พบว่ามันเปลี่ยนทุกๆอย่างที่เราออกแบบวงจรแทบตาย ให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆ เช่น ก่อนหน้านี้ผมทำ วงจรเปิด-ปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ แล้วพบว่าวงจรนั้นทำงานไม่ตรงความต้องการซักเท่าไหร่ นำไปใช้กับไฟนอกชายคาบ้านแล้วรู้สำว่ามันติดช้าไป เพราะตรวจจับแสงอินฟาเรตที่มีในดวงอาทิตย์ มาควบคุมการเปิด-ปิดวงจร หากดวงอาทิตย์ไม่น้อยจริงๆ จะทำให้รีเลย์ไม่ทำงาน เมื่อได้ลองใช้ ATtiny85 ก็พบว่ามันนำไปใช้งานได้ง่ายมากๆ! เพราะใช้การตรวจค่าจาก LDR จับค่าไม่แม่นยำ แล้วก็มาไล่พิมพ์โค้ดง่ายๆเลย

Continue reading

ไอซี 555

รู้จักกับไอซี

NE555IC (ย่อมาจาก Integrated Circuit) หรือ วงจรรวม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน มาอยู่ในวงจรเล็กๆ บนแผ่นซิลิค่อน มีจำนวนขาเป็นคู่ๆ ส่วนใหญ่จะมี 8 14 16 18 20 22 24 28 40 เป็นจำนวนขาพื้นฐานของไอซีทั่วไป ไอซีที่มีจำนวนขามากกว่านี้ก็มีเช่นเดียวกัน เช่น MCU หรือ CPU RAM ซึ่งอาจจะมีได้เป็นร้อยๆขา

Continue reading

วงจรเปิด-ปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ 220V

 

วงจรเปิด-ปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ

วงจรเปิด-ปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติใช้งานได้จริง

วงจรเปิด – ปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ คือวงจรที่จะทำหน้าที่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่มีแสงสว่างส่องถึง Phototransistors (สามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์นี้ได้ที่ เซ็นเซอร์แสง) ทำให้ไม่มีกระแสไหลไปที่ขา B ของทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3904 ซึ่งจัดเป็นวงจรกลับเฟสสัญญาณ ใช้ตัวเก็บประจุค่า 47uF เป็นตัวหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการตัดสัญญาณไปมา แล้วจึงใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BD139 เป็นวงจรทรานซิสเตอร์สวิตซ์ ทำให้รีเลย์ปิดวงจร มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้

Continue reading

วงจรนับ 0000 – 9999

ในวิชาเขียนแบบวันนี้ผู้สอนได้ให้งานมางานหนึ่ง นั่นคืองานวาดวงจรนับขึ้น 00-99 ใช้ Single Display แล้วให้นักศึกษาแก้เป็น Dual Display เพิ่มหลักร้อยและหลักพันเข้าไป โดยใช้ IC 4026 ก็จะได้วงจรออกมาประมาณนี้

Continue reading

สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์

สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ คือสวิตซ์ที่ไม่มีหน้าสัมผัสทำให้เกิดประกายไฟ สามารถประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟส และอุปกรณ์จำพวก ไทริสเตอร์ (เอสซีอาร์ ไทรแอด) มาแทนการใช้งานสวิซต์แบบเดิมๆ

สวิซต์อิเล็กทรอนิกส์นิยมใช้งานกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับ เซ็นเซอร์แสง เพื่อใช้สั่งให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆทำงาน หรือใช้งานกับอุปกรณ์จำพวก ทรานสดิวเซอร์ นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย

Continue reading

ลอจิกเกต

ลอจิกเกต คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานด้านดิจิตอล นิยมใช้งานในวงจรดิจิตอล ขนาด 1 บิต นิยมใช้แบบที่มีขา input จำนวน 2 ขา โดยการป้อนอินพุตทั้ง 2 ขาเข้าลอจิก ล้วนมีผลต่อเอาต์พุตทั้งสิ้น มีด้วยกันหลายชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีสัญลักษณ์ การใช้งาน แตกต่างกัน

Continue reading

ออกแบบวงจร LED ตามรูปแบบที่กำหนด

วันนี้เรียนวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร. วาดวงจรและซีมูลเลตบนโปรแกรม Circuit Wizard 2.0 งานที่ได้รับมาคือ ออกแบบวงจร LED โดยมีการทำงานดังนี้

1. เมื่อเปิดสวิตซ์ 1 ตัว LED ชุดแรก 4 ดวง จะติด และเมื่อปิด LED ชุดแรกทั้ง 4 ดวงจะดับ

2. เมื่อเปิดสวิตซ์ 2 ตัว LED ชุดสอง 4 ดวง จะติด และเมื่อปิด LED ชุดสองทั้ง 4 ดวงจะดับ

3. เมื่อเปิดสวิตซ์ 3 ตัว LED ชุดแรก และชุด 2 จะติด และมี LED ชุดที่สามจำนวน 2 หลอดจะดับ เมื่อปิดสวิตซ์ 3 ตัว LED ชุดแรก และชุดที่สองจะดับ ส่วนชุดที่ 3 จะติด

Continue reading

การสร้าง และคำนวนวงจรจ่ายไฟไม่ใช้หม้อแปลง

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้ก็เกิดขึ้นจากผมจะเริ่มเปลี่ยนบ้านตัวเองให้กลายเป็นบ้านไฮเทคซักที เริ่มจากอะไรง่ายๆ เปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ ซึ่งตอนนี้กำลังรออุปกรณ์จากเว็บ ES.CO.TH จัดส่งมาถึง จะได้เริ่มทดสอบอุปกรณ์ลงโฟโต้บอร์ด ทำลงบอร์ดไข่ปลา แล้วจึงออกแบบ PCB ให้มีขนาดเล็กที่สุด ส่วนกล่องใส่ยังหาไม่ได้เลยครับ ว่าจะลองไปเดินดูร้านทุกอย่าง 20 บาท น่าจะได้กล่องใสติดมือมาบ้างครับ 😀

Continue reading

ทรานสดิวเซอร์ และเซ็นเซอร์

ทรานสดิวเซอร์ และเซ็นเซอร์ คือปัญหาที่เพื่อนๆของผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้ไปหามาว่าแต่ละชนิดเนี่ย มันมีหน้าตาแบบไหน แล้วทำงานยังไง และเมื่อถึงวันจันทร์ ก็มีเพื่อนๆมากมายมากรีดร้องว่ามันคืออะไร ผมจึงขอตอบคำถามนั้นด้วยความเข้าใจมากกว่าที่จะหาให้จะให้ผลดีมากกว่า

การทำความเข้าใจบล็อกนี้ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากเล็กน้อยนะครับ และต้องเปิดใจกว้างๆ นึกถึงหลักวิทยาศาสตร์เข้าไว้ครับ แล้วก็ไม่ได้เน้นวิชาการมากมาย แค่บอกว่ามันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้าง และมันทำงานยังไง

Continue reading

เซ็นเซอร์แสง (Optical Sensor)

เซ็นเซอร์แสง (Optical Sensor) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน หรือการนำไฟฟ้า ที่ไหลผ่านตัวมันได้ เมื่อมีแสงมาตกกระทบ มีหลายชนิด ดังนี้

Continue reading