ATtiny85/45 ทำไฟวิ้ง 12 ดวง

แนวความคิดของบทความนี้เกิดมาจากในกลุ่ม Arduino Thailand มีสมาชิกโพสว่าใช้ MCU ตัวเล็ก มี I/O เพียง 5 ขา แต่สามารถควบคุม LED ได้ถึง 20 ดวง จากแนวความคิดนั้นจึงได้นำมาย่อให้วงจรเล็กลง และควบคุมหลอด LED ได้น้อยจำนวนลง เพื่อลดความยุ่งยากของวงจร และการเขียนโค้ดที่่งายมากยิ่งขึ้น

Continue reading

Arduino + ESP8266 กับการควบคุมหลอดไฟผ่านระบบอินทราเน็ต

เครื่องควบคุมหลอดไฟผ่าน Wifi

เครื่องควบคุมหลอดไฟผ่าน Wifi

อันนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค iHome App นะครับ ที่จะเปลี่ยนบ้านธรรมดาๆให้กลายเป็นบ้านแห่งอัตโนมัติ (Smart Home) โดยเริ่มต้นควบคุมหลอดไฟก่อน ในบล็อกนี้ก็จะนำวิธีการทำโดยละเอียด วิธีการทำ โค้ด และวงจร มาให้ได้ชมและลองทำตามดูครับ

Continue reading