ลอจิกเกต

ลอจิกเกต คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานด้านดิจิตอล นิยมใช้งานในวงจรดิจิตอล ขนาด 1 บิต นิยมใช้แบบที่มีขา input จำนวน 2 ขา โดยการป้อนอินพุตทั้ง 2 ขาเข้าลอจิก ล้วนมีผลต่อเอาต์พุตทั้งสิ้น มีด้วยกันหลายชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีสัญลักษณ์ การใช้งาน แตกต่างกัน

AND Gate

สัญลักษณ์

and-gate

เป็นลอจิกที่หากมีการป้อนอินพุตทั้ง 2 ขา เป็นลอจิก 1 จึงจะได้ลอจิก 1 และการป้อนลอจิกแบบอื่นจะได้เอาต์พุตเป็นลอจิก 0 ทั้งหมด เมื่อทดลองโดยใช้โปรแกรม . . . จะได้เอาต์พุตดังตารางด้านล่างนี้

and-gate-logic

OR Gate

สัญลักษณ์

or-gate

เมื่อมีกานป้อนอินพุตเป็นลอจิก 1 ที่ขาใดก็ตาม เอาต์พุตจะได้ลอจิก 1 เมื่อป้อนอินพุตทั้ง 2 ขาเป็นลอจิก 0 จึงจะได้เอาต์พุตเป็นลอจิก 0 การป้อนลอจิก 1 ทั้ง 2 ขาจะได้เอาต์พุตลอจิก 1

or-gate-logic

NAND Gate

สัญลักษณ์

nand-gate

คำว่า N หมายถึงทำงานเมื่อลอจิกเป็น 0 เมื่อป้อนอินพุตลอจิก 0 ทั้ง 2 ขาจะได้เอาต์พุตเป็นลอจิก 1 (ตรงข้ามกับ AND GETA) หากป้อนอินพุตลอจิกที่ขาใดขาหนึ่งเป็นลอจิก 0 จะได้เอาต์พุตเป็น 1 และเมื่อป้อนอินพุตเป็นลอจิก 1 ทั้ง 2 ขาจะทำให้ได้เอาต์พุตลอจิก 0

nand-gate-logic

NOR Gate

สัญลักษณ์

nor-gate

เมื่อมีลอจิกอินพุตลอจิกใดที่เป็น 0 จะได้ลอจิกเอาต์พุตเป็น 0 ส่วนลอจิก 0 ทั้งขาที่ 1 และขาที่ 2 จะได้เอาต์พุตเป็น 1 เมื่อลอจิกอินพุตทั้งขาที่ 1 และขาที่ 2 เป็นลอจิก 0 จะได้เอาต์พุตเป็นลอจิก 1

nor-gate-logic

 

Not Gate

สัญลักษณ์

not-gate

ลอจิกเอาต์พุตจะได้ตรงกันข้ามกับลอจิกอินพุต มีขาใช้งานเพียง 2 ขา คือขาอินพุต และขาเอาต์พุต

not-gate-logic

XNOR Gate

สัญลักษณ์

xnor-gate

เมื่ออินพุตเป็นลอจิก 0 ทั้ง 2 ขา จะได้เอาต์พุตลอจิก 1 เมื่อลอจิกขาใดขาหนึ่งเป็น 0 จะได้เอาต์พุตลอจิก 1 และเมื่อลอจิกเป็น 1 ทั้ง 2 ขาจะได้เอาต์พุตลอจิก 1

xnor-gate-logic

XOR Gate

สัญลักษณ์

xor-gate

เมื่ออินพุตลอจิกเป็น 0 ทั้ง 2 ขา จะได้เอาต์พุตลอจิก 0 เมื่ออินพุตเป็นลอจิก 1 ขาใดขาหนึ่งจะได้เอาต์พุตลอจิก 1 และลอจิกอินพุตเป็น 1 ทั้ง 2 ขาจะได้เอาต์พุตขา 0

xor-gate-logic

 

การใช้งานทดแทน

การใช้งานลอจิกบางตัวสามารถใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้ลอจิก NAND Gate เป็น Not Gate

nand-gate-to-not-gate

การใช้งานทรานซิสเตอร์ทดแทน

ใช้งานแทน Not Gate

การนำทรานซิสเตอร์มาใช้งานแทน Not Gate ภายใต้ชื่อ นอตเกตชนิดรีซิตเตอร์ – ทรานซิสเตอร์ลอจิก

tr-to-not-gate

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *