รวมลิ้งข้อมูลของ ESP8266

ESP8266 Link

ฮาร์แวร์

รายละเอียดชิป ESP8266 จากผู้ผลิต : http://espressif.com/en/products/esp8266/

หน้าเว็บหลักผู้ผลิตโมดูล ESP8266 รุ่นต่างๆ : https://www.ai-thinker.com/

หน้าหลักผู้ผลิตบอร์ดพัฒนา ESP8266 NodeMCU : http://nodemcu.com/

รายละเอียดของโมดูลเวอร์ชั่นต่างๆที่ผลิตโดย AI Thinker : http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641

เฟิร์มแวร์

หน้าดาว์โหลด C SDK : http://espressif.com/new-sdk-release/

พัฒนาเฟิร์มแวร์ ESP8266 บนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษา C C++ : https://github.com/esp8266/Arduino

NodeMCU Firmware พัฒนา ESP8266 ด้วยภาษา Lua : https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware

Sming Firmware พัฒนา ESP8266 ด้วยภาษา C++ : https://github.com/SmingHub/Sming

MicroPython พัฒนา ESP8266 ด้วยภาษา Python : https://github.com/micropython/micropython/tree/master/esp8266

smart.js พัฒนา ESP8266 ด้วยภาษา JavaScript : https://github.com/cesanta/smart.js/tree/master/platforms/esp8266

โปรแกรมแฟลชเฟิร์มแวร์ / เครืองมือ

ESP Flasher Tool : https://drive.google.com/open?id=0B_ctPy0pJuW6V2ViNDR0NGdnYTQ&authuser=1

NodeMCU Flasher : https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher

Smart.js flashing tool : https://github.com/cesanta/smart.js/releases

esptool (on Linux) : https://github.com/themadinventor/esptool/

XTCOM : ?

esp8266 flasher (old) : http://www.thaieasyelec.com/downloads/EWLM107/esp8266_flasher.rar

Eclipse IDE for ESP8266 : http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=820

เอกสารอย่างเป็นทางการ

การติดตั้งเครื่อมือ / คอมไพล์โค้ด C SDK : https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki

การติดตั้งเครื่องมือ / คอมไพล์โค้ด Sming Firmware : https://github.com/SmingHub/Sming/wiki

รายละเอียดฟังก์ชั่นของ NodeMCU Firmware : https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en

รายละเอียดฟังก์ชั่นของ Smart.js : https://www.cesanta.com/developer/smartjs#_javascript_api_reference

บทความการใช้งานจากผู้ใช้

ภาษาอังกฤษ

ESP8266 & Arduino

Arduino and ESP8266 Control ThingSpeak : http://microcontrollerkits.blogspot.com/2015/05/arduino-esp8266-iot-control-thingspeak.html

Arduino to ESP8266 By Serial Communication : http://www.martyncurrey.com/arduino-to-esp8266-serial-commincation/

Programando un Arduino remotamente con el módulo ESP8266 : http://www.sistemasorp.es/2014/11/11/programando-un-arduino-remotamente-con-el-modulo-esp8266/

GETTING STARTED WITH ESP8266 : http://www.seeedstudio.com/blog/2014/09/11/getting-started-with-esp8266/

First Impression on the ESP8266 Serial-to-WiFi Module : http://rayshobby.net/first-impression-on-the-esp8266-serial-to-wifi-module/

ESP8266 – Further experimentation : https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/hickmat/entry/esp8266_further_experimentation?lang=en

ESP8266 based Temperature Data logger using Arduino : https://elementztechblog.wordpress.com/2015/05/13/esp8266-based-temperature-data-logger-using-arduino/

Arduino Due + ESP8266 web server controlled LED : http://arduino-er.blogspot.com/2015/05/arduino-due-esp8266-web-server.html

Wireless Communication with ESP8266 : http://fab.cba.mit.edu/classes/865.15/people/dan.chen/esp8266/

Send sensor data (DHT11 & BMP180) to ThingSpeak with an Arduino, using cable or WiFi (ESP8266) : http://www.instructables.com/id/Send-sensor-data-DHT11-BMP180-to-ThingSpeak-with-a/

Arduino + ESP8266 + Thingspeak example code : http://www.awam.com.au/design/arduino-esp8266-thingspeak-example-code/

Arduino Due + ESP8266 + DHT11, to update ThingSpeak : http://arduino-er.blogspot.com/2015/05/arduino-due-esp8266-dht11-to-update_27.html

ESP8266 (Only)

Arduino programming on the ESP8266 : http://www.penninkhof.com/2015/08/arduino-programming-on-the-esp8266/

ESP8266 and Arduino IDE – blink example : http://iot-playground.com/2-uncategorised/38-esp8266-and-arduino-ide-blink-example

Using Arduino IDE : https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah-esp8266-breakout/using-arduino-ide

How to use ESP8266 ESP-01 as a SENSOR web client : https://importhack.wordpress.com/2014/11/22/how-to-use-ep8266-esp-01-as-a-sensor-web-client/

LAN Based Stand Alone ESP8266 : http://thinkingparts.blogspot.com/2015/02/home-automation-lan-based-stand-alone.html

ESP8266 controlling a Water Heater (boiler) – Small step towards a smart house : http://www.whatimade.today/esp8266-and-the-water-heater/

ESP8266 WiFi relay switch (Arduino IDE) : http://iot-playground.com/2-uncategorised/40-esp8266-wifi-relay-switch-arduino-ide

ESP8266 WiFi gas sensor (Arduino IDE) : http://iot-playground.com/2-uncategorised/53-esp8266-wifi-gas-sensor-arduino-ide

ESP8266 WiFi DS18B20 temperature sensor (Arduino IDE) : http://iot-playground.com/2-uncategorised/41-esp8266-ds18b20-temperature-sensor-arduino-ide

Graphic Equalizer Display using ESP8266-12, MSGEQ7 and WS2812 : http://www.whatimade.today/graphic-equalizer-using-esp8266-msgeq7-ws2812/

ESP8266 Web Server Tutorial : http://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/

ESP8266 Web Server (Without Arduino) : http://www.instructables.com/id/ESP8266-Web-Server-Without-Arduino/

ESP8266 Thing Hookup Guide : https://learn.sparkfun.com/tutorials/esp8266-thing-hookup-guide/all

ESP8266 Temperature / Humidity Webserver : https://learn.adafruit.com/esp8266-temperature-slash-humidity-webserver

How to Make an Interactive TCP Server with NodeMCU on the ESP8266 : http://www.allaboutcircuits.com/projects/how-to-make-an-interactive-tcp-server-nodemcu-on-the-esp8266/

ESP8266 Webserver with AJAX GPIO Toggle : http://sompi.pl/esp8266-webserver-with-ajax-gpio-toggle/

An inexpensive IoT enabler using ESP8266 : http://www.instructables.com/id/An-inexpensive-IoT-enabler-using-ESP8266/

Report the temperature with ESP8266 to MQTT : https://home-assistant.io/blog/2015/10/11/measure-temperature-with-esp8266-and-report-to-mqtt/

Connect an ESP8266 with the Arduino SDK to the IBM IoT Foundation : https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/connect-an-esp8266-with-the-arduino-sdk-to-the-ibm-iot-foundation/

ESP8266 AND IOT: STREAMING SERIAL ACCELEROMETER DATA VIA MQTT : http://tinker.yeoman.com.au/2015/03/29/esp8266-and-iot-streaming-serial-accelerometer-data-via-mqtt/

Building a battery powered WiFi IoT Sensor with ESP8266, MS-5611 (GY-63), nodemcu and MQTT : http://www.agocontrol.com/2015/03/building-a-battery-powered-wifi-iot-sensor-with-esp8266-ms-5611-gy-63-nodemcu-and-mqtt/

ESP8266 + DS18B20 Temperature sensor sends data to Thingspeak.com : http://pixelatedpic.blogspot.com/2015/05/esp8266-ds18b20-temperature-sensor.html

Using NodeMCU Lua : https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah-esp8266-breakout/using-nodemcu-lua

wireless logger ESP8266 NodeMCU v1.0 with Arduino IDE : http://www.instructables.com/id/ESP8266-NodeMCU-v10-ESP12-E-with-Arduino-IDE/

A simple connected object with NodeMCU and MQTT : http://www.foobarflies.io/a-simple-connected-object-with-nodemcu-and-mqtt/

ESP8266 NodeMCU – DHT22 humidity sensor with MQTT and deep sleep : https://odd-one-out.serek.eu/esp8266-nodemcu-dht22-mqtt-deep-sleep/

ภาษาไทย

ESP8266 ตอนที่ 1 รู้จักกับ ESP และรุ่นที่นิยมใช้งาน

ESP8266 ตอนที่ 2 การต่อวงจรเพื่อโปรแกรมและใช้งาน

ESP8266 ตอนที่ 3 การอัพโหลด Firmware และใช้งาน AT Command เบื่องต้น

เริ่มต้นพัฒนาเฟิร์มแวร์ EPS8266 ด้วย Arduino IDE

มอนิเตอร์อุณหภูมิออนไลน์ด้วย ESP8266 และ DHT11

การ Flash ESP8266 ด้วยบอร์ด Arduino Uno R3

ESP8266 กับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ออนไลน์

การใช้งาน ESP8266 ในโหมด AP และการรับส่งข้อมูลผ่าน TCP

การใช้ ESP8266 ทำเว็บเซิฟเวอร์แบบง่ายๆ

ESP8266 กับการควบคุม RGB LED แบบเรียลไทม์

ESP8266 ESP8285 กับการใช้งาน Firebase ระบบฐานข้อมูลเรียลไทม์จาก Google

ESP8266 ESP8285 บันทึกอุณหภูมิและความชื้นเข้า Firebase แสดงผลบนหน้าเว็บ

ESP8266 / ESP8285 กับการส่งการแจ้งเตือนเข้า LINE

[ESP8266 / ESP8285] สร้างแอพแอนดรอยด้วย App Inventor รับ-ส่งข้อมูลผ่าน NETPIE

การใช้งาน ESP8266 ควบคุม LED ผ่าน MQTT โดยใช้ Arduino IDE (C++)

มาทำของเล่นกัน ล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อใช้ “โหมดไม่ระบุตัวตน”

การใช้ Arduino เพิ่ม I/O ให้กับ ESP8266 ด้วยไลบรารี่ MCUio

Arduino + ESP8266 กับการควบคุมหลอดไฟผ่านระบบอินทราเน็ต : http://www.elec-za.com/arduino-esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f/

เขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 ด้วย Arduino IDE : http://www.elec-za.com/arduino-ide-program-esp8266/

ioESP แอพฯควบคุมพอร์ต ESP8266 : http://www.elec-za.com/ioesp-app/

ESP8266 บน Arduino IDE : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/esp8266-on-adurino-ide.html

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 1 ติดตั้ง Arduino IDE ลงบน ESP8266 NodeMCU : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-nodemcu.html

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 2 วิธีเชื่อมต่อ NodeMCU เข้ากับระบบ Network : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-nodemcu-ch2.html

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 3 การใช้งาน TCP/IP : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-nodemcu-ch3.html

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 4 การใช้งาน GPIO : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-nodemcu-ch4.html

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 5 Web Server : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-nodemcu-ch5.html

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 6 Web Client : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-nodemcu-ch6.html

มาเล่น Ultrasonic Sensor กับ NodeMCU Dev Kit กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-ultrasonic-sensor-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-nodemcu-dev-kit-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น NodeMCU devkit กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-nodemcu-devkit-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น NodeMCU DevKit V2 กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-nodemcu-devkit-v2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาใช้งาน Arduino ESP8266 IDE กับ NodeMCU Dev Kit กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-arduino-esp8266-ide-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-nodemcu-dev-kit-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น NodeMCU กับ ThingSpeak : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-nodemcu-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-thingspeak/

มาเล่น NodeMCU กับ DHT22 กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-nodemcu-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-dht22-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น NET-PIE กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-net-pie-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น ESP8266 กับจอ LCD กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%ad-lcd-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น DW.miniESP กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-dw-miniesp-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

เพิ่มบอร์ด ESP8266 ใน Arduino IDE : http://thaiopensource.org/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-esp8266-%e0%b9%83%e0%b8%99-arduino-ide/

มา Flash Firmware ให้ ESP8266 ด้วย ESPTool กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2-flash-firmware-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-esp8266-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-esptool-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาลองเล่น Arduino ESP IDE กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-arduino-esp-ide-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น SmartConfig บน ESP8266 กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-smartconfig-%e0%b8%9a%e0%b8%99-esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น Blynk กับ ESP8266 กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-blynk-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาวาด Bitmap บนจอ OLED และ ESP8266 กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94-bitmap-%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad-oled-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

มาเล่น ESP8266 กับจอ OLED 128×64 ด้วย Arduino ESP กัน : http://thaiopensource.org/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%ad-oled-128×64-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-arduino-esp-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

ESP8266 วิธีทดสอบและใช้งาน : http://www.ayarafun.com/2014/09/esp8266-at-command-tutorial/

Micro WebServer จาก ESP8266 และ Arduino : http://www.ayarafun.com/2014/09/micro-webserver-from-esp8266-and-arduino/

มาเล่น ESP8266 บน Arduino IDE กันเถอะ : http://www.ayarafun.com/2015/04/arduino-ide-for-esp8266/

DIY Smart Bulb แบบที่เราทำเองได้จาก ESP8266 และ Android App : http://www.ayarafun.com/2014/10/diy-smart-bulb-with-esp8266-and-android-app/

แจกไฟล์ esp8266 NodeMCU สำหรับ Fritzing ครับ : http://www.ayarafun.com/2015/07/esp8266-nodemcu-for-fritzing/

ก้าวแรกสู่ IoT : ESP8266 บันทึกข้อมูลเข้า Cloud ของ data.sparkfun.com : http://www.ayarafun.com/2015/04/pushing-data-to-data-sparkfun-com-with-esp8266/

รู้จักกับ Arduino ESP8266 (NodeMCU) : http://www.ayarafun.com/2015/08/introduction-arduino-esp8266-nodemcu/

ESP8266 บันทึกข้อมูลเข้า Thingspeak : http://www.ayarafun.com/2015/09/esp8266-sending-data-to-thingspeak/

ติดตั้ง Arduino ESP สำหรับ NodeMCU V1.0 : http://www.ayarafun.com/2015/08/setup-arduino-esp-with-nodemcu/

การใช้งาน NodeMCU สำหรับโมดูล ESP8266 เบื้องต้น : http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=esp8266-nodemcu

การเริ่มต้นใช้งาน ESP8266 ผ่านทาง Arduino IDE (ตอนที่ 1 – ติดตั้ง Arduino IDE กับ ESP8266 พร้อม flash โปรแกรม) : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-esp8266-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-arduino-ide/

ทดลองทำ Shield DW.mini ESP8266 ให้ใช้ร่วมกับ Arduino Nano shield ของ Gravitech : https://cmmakerclub.com/esp8266/esp8266-shield-for-support-arduino-nano-gravitech/

ESP8266 ส่งค่าผ่าน HTTP GET + TCP : https://cmmakerclub.com/esp8266/esp8266-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-http-get-tcp/

ทดสอบ ESP8266, จอ 2.8” TFT Adafruit ผ่าน SPI, บน Arduino IDE พร้อม Shield For ESP8266 : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-esp8266-%e0%b8%88%e0%b8%ad-2-8-tft-adafruit-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-spi-%e0%b8%9a%e0%b8%99-arduino-ide-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/

ทดสอบ ESP8266, จอ Liquid Crystal LCD Modules ผ่าน I2C, และ Arduino IDE : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-esp8266-%e0%b8%88%e0%b8%ad-liquid-crystal-lcd-modules-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-i2c-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-arduino-ide/

ทดสอบ ESP8266, จอ OLED 128×64 ผ่าน I2C, และ Arduino IDE : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-esp8266-%e0%b8%88%e0%b8%ad-oled-128×64-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-i2c-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-arduino-ide/

ปฐมบทการส่งข้อมูลขึ้น Thingspeak และ Sparkfun โดยใช้ ESP8266 + Arduino IDE (Native) : https://cmmakerclub.com/esp8266/esp8266-data-logge-to-thingspeak/

การอ่าน และเขียน SD Card บน ESP8266 : https://cmmakerclub.com/esp8266/using-sdcard-with-esp8266-nodemcu-arduino-ide/

การอ่าน และเขียน SD Card บน ESP8266 : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-hardware-spi-%e0%b8%9a%e0%b8%99esp8266-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5/

การอ่านค่า DS18B20 ด้วย ESP8266 Native + Arduino IDE : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-ds18b20-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-esp8266-native-arduino-ide/

การใช้ ESP8266 อ่านค่า Analog (ADC) อย่างง่าย : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-esp8266-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-analog-adc-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87/

การอ่านค่า DHT22 ด้วย ESP8266 บน DW.miniESP Native + Arduino IDE : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-dht22-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-esp8266-native-arduino-ide/

การใช้งาน MQTT บน native ESP8266 + Arduino IDE และทดสอบเชื่อมกับ cloudmqtt : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-mqtt-%e0%b8%9a%e0%b8%99-esp8266-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad/

ทดสอบใช้ PWM บน ESP8266 เขียนด้วย Arduino IDE + dw.EspMini : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-pwm-%e0%b8%9a%e0%b8%99-esp8266-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-arduino-ide/

การใช้ ESP8266 ผ่าน Arduino IDE ด้วย Ubuntu 14.04 : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-esp8266-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-arduino-ide-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-ubuntu-14-04/

ESP8266 แปลงหน่วยวัตต์ไฟฟ้าให้เป็นจำนวนเงิน : https://cmmakerclub.com/esp8266/esp8266-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab/

การเริ่มต้นใช้งาน ESP8266 ผ่านทาง Arduino IDE (ตอนที่ 2 – การใช้งานขา GPIO บน ESP8266) : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-esp8266-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%992/

การอ่านค่า Dust Sensor ( SEN12291P ) ด้วย esp8266 และแสดงออกจอ Lcd และส่งขึ้น thingspeak อย่างง่าย : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-dust-sensor-sen12291p-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%ad/

การ build/compile Arduino IDE (เวอร์ชั่น ESP8266) : https://cmmakerclub.com/micro/arduino-2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-buildcompile-arduino-ide-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-esp8266/

การ compile micropython firmware สำหรับ esp8266 และการติดตั้ง esp-open-sdk พร้อมกับ Xtensa lx106 toolchain บน mac osx : https://cmmakerclub.com/esp8266/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-compile-micropython-firmware-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-esp8266-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4/

นาฬิกา IoT ชิ้งก์กับ Internet ด้วย ESP8266 | Synchronized Clock with ESP8266 : https://cmmakerclub.com/micro/arduino-2/synchronize-clock-with-esp8266/

จับ ESP8266 มาอ่านค่าและสั่งงาน Bluetooth Low Energy ผ่าน Serial Port แล้วส่งขึ้น Cloud Server (ใช้ MQTT) : https://cmmakerclub.com/bluetooth/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a-esp8266-bluetooth-ble-mqtt-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

WiFi Connector Library สำหรับ ESP8266 + Arduino Ide : https://cmmakerclub.com/esp8266/wifi-connector-helper-for-esp8266-arduino-ide/

สอน วิธี ใช้งาน Arduino Wi-Fi Module ESP8266 : http://www.arduinoall.com/article/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino-wi-fi-module-esp8266

LINE NOTIFY ง่าย ๆ ไม่ต้องเขียนโปรแกรม : https://kittipongint.com/line-notify-simple-without-coding/

ตรวจวัดอุณหภูมิห้องด้วย WEMOS D1 MINI (ESP8266) แจ้งเข้า LINE : https://kittipongint.com/weather-station-wemos-d1-mini/

เปิด/ปิดแอร์ผ่านมือถือด้วย WEMOS D1 MINI (ESP8266) : https://kittipongint.com/ac-remote-esp8266/

การทดลองใช้งาน NodeMCU กับ MQTT โดยเปิดปิดไฟ LED IN บน NODEMCU ผ่านหน้าเว็บ : https://havespirit.blogspot.com/2017/03/nodemcu-mqtt.html

การนำ ESP8266 มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล โดยการกดปุ่มเพือเรียกรถเข็น รถนอน จากเวรเปลมารับ ผ่าน Line notify : https://havespirit.blogspot.com/2017/03/esp8266-line-notify.html

ESP8266 วัดอุณหภูมิ ความชืนด้วย DHT11 เก็บข้อมูลลง Mysql และ thingspeak แจ้งเตือนผ่าน Line group พร้อมทั้งทำกราฟด้วย google chart : https://havespirit.blogspot.com/2017/03/esp8266-dht11-mysql-thingspeak-line.html

การใช้งาน esp8266 กับ Blynk เบื้องต้น ด้วย sensor แบบ analog และ DIGITAL : https://havespirit.blogspot.com/2017/03/esp8266-blynk.html

การประยุกต์ใช้ NODE MCU ESP8266 ในการ ping server หลายๆตัว : https://havespirit.blogspot.com/2017/02/node-mcu-esp8266-ping-server.html

การประยุกต์ใช้ arduino ESP8266 วัดอุณหภูมิห้อง server พร้อมเก็บข้อมูลบน cloud thingspeak เพื่อทำกราฟ และแจ้งเตือนผ่านไลน์ : https://havespirit.blogspot.com/2017/02/arduino-esp8266-server-cloud-thingspeak.html

NodeMCU รับค่าอุณหภูมิจาก Sensor DHT11 และดึงค่าอุณหภูมิด้วย php api จากเว็บ openweathermap.org แบบ realtime มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ http get : https://havespirit.blogspot.com/2017/04/nodemcu-sensor-dht11-php-api.html

การควบคุม Servo และ LED ด้วย ESP8266 ผ่าน Web Browser : https://playelek.com/webbasedesp8266/

คลิปวิดีโอการใช้งาน

ภาษาอังกฤษ

ESP8266 Programming Using Arduino IDE (Mac and Windows) : https://www.youtube.com/watch?v=G6CqvhXpBKM

#58 ESP8266 Sensor runs 17 days on a coin cell/transmits data to sparkfun.com and ubidots.com : https://www.youtube.com/watch?v=IYuYTfO6iOs

#47 Power Saving with ESP8266 (Sleep Mode) Tutorial with some Tricks : https://www.youtube.com/watch?v=6SdyImetbp8

How to upgrade your ESP8266 memory to 4MB (in under 2 minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=7Q6ABad7U6o

ESP8266 Arduino IDE HowTo : https://www.youtube.com/watch?v=-aZU8YqHlHw

How To Program ESP8266 With Arduino IDE : https://www.youtube.com/watch?v=48JUh8Vlea4

#43 ESP8266 Range Test with and without External Antenna : https://www.youtube.com/watch?v=KYLN9qH0C84

ESP8266 WEATHER STATION : https://www.youtube.com/watch?v=AVIP1Na-M10

20 Dollar 20 Minute Wifi Weather Station with ESP8266 & Thingspeak : https://www.youtube.com/watch?v=07XukAPV20E

ESP8266 WiFi Repeater (NAT Router) : https://www.youtube.com/watch?v=OM2FqnMFCLw

ESP8266 as a WiFi range extender : https://www.youtube.com/watch?v=NH1rjk3Q_MU

ESP8266 – WiFiManager : https://www.youtube.com/watch?v=YLOGAZwFi0Q

WebSockets for awesome on the ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=8ISbmQTbjDI

ESP8266 and MicroPython : https://www.youtube.com/watch?v=C19fFU-TVWU

#32 Internet of Things with ESP8266 #4: Upload Programs Over the Air (OTA) : https://www.youtube.com/watch?v=GoQXOLB50HA&t=400s

ESP8266 Webserver Step-By-Step Using Arduino IDE (Mac and Windows) : https://www.youtube.com/watch?v=m2fEXhl70OY

ESP8266 Smart Door Bell Project : https://www.youtube.com/watch?v=49AbSai8It4

Introducing OpenGarage: an Open-Source WiFi Garage Door Opener using ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=HpwEa_48-Cw

ESP8266 MQTT Garage Door Opener : https://www.youtube.com/watch?v=X4qXy2JFg_w

Control a Lamp Remotely Using the ESP8266 WiFi Chip : https://www.youtube.com/watch?v=1SR_2gnsy2k

NodeMCU (ESP8266) + Arduino IDE: controlling lights via smartphone or PC : https://www.youtube.com/watch?v=t103WbEr2Kc

WiFi mains switch (ESP8266) : https://www.youtube.com/watch?v=6EoHf5QckWw

ESP8266 – GPIO Extender : https://www.youtube.com/watch?v=_CKY5WcTQQk

ESP8266 Running JavaScript Using Espruino : https://www.youtube.com/watch?v=gFi_qdRK6Og

Making your own C programs for the ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=pWo-ErpVZC4

Broadcasting AM Radio with Ethernet on the ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=-7jlRfqaYuY

#121 SPIFFS and JSON to save configurations on an ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=jIOTzaeh7fs

#60 How to use the RTC Memory in ESP8266 and reduce power consumption by factor of 10 (Tutorial) : https://www.youtube.com/watch?v=r-hEOL007nw

#106 Wemos ESP8266 Mini Shields: Concept, Test, and Recommendations. Including Wemos Mini Pro : https://www.youtube.com/watch?v=G73fiaOpUAc

Using An ESP8266 As A WiFi Controlled Universal Remote : https://www.youtube.com/watch?v=YV8Mx1qvH4A

[Hindi] WiFi Hack: Cheap Wifi Jammer | NodeMCU ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=dXiREOlBTzU

Using Wired Ethernet on the ESP8266 : https://www.youtube.com/watch?v=XKnyAYKP434

ESP8266 Send Data To a Website (ESP-01/ESP-12) : https://www.youtube.com/watch?v=q02f4sPghSo

ภาษาไทย

หมายเหตุ ในหมวดนี้จะรวมลิ้งวีดีโอที่เป็นภาษาไทย หรือเป็นของคนไทย แต่ใช้ภาษาอังกฤษในคลิป ท่านสามารถคอมเม้นภาษาไทยใต้คลิปได้ทันที

ช่องร้าน IOXhop

ช่อง Arduino Android IoT

ช่อง Comdet Phudphut

ช่องของ ArduinoAll

ช่อง wisdomgoody

ช่อง NETPIE

ช่อง Anto.LAB

  • สอนทำระบบควบคุมหลอดไฟ LED สั่งผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านเน็ต เขียนโค้ดเพิ่ม 10 บรรทัด : https://www.youtube.com/watch?v=B5gVe5aUJt0
  • [Anto] สอนการใช้ dht11 ในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ส่งค่าเข้า Anto : https://www.youtube.com/watch?v=BYqaO45pDnY

ช่อง OpenFog Official

ช่อง วิสิทธิ์ แผ้วกระโทก

ช่อง KikDIY

แหล่งชุมชน

หน้าฟอรั่มของ ESP8266 จากผู้ผลิต : http://bbs.espressif.com/

หน้าฟอรั่มของ ESP8266 จากผู้ใช้ทั่วไป : http://www.esp8266.com/

หน้าฟอรั่มของ NodeMCU : http://bbs.nodemcu.com/

กลุ่มพัฒนา ESP8266 บน Facebook (ต่างประเทศ) : https://www.facebook.com/groups/1499045113679103/

กลุ่มพัฒนา ESP8266 บน Facebook (ไทย) : ESP32 ESP8285 ESP8266 Thailand

กลุ่มพัฒนา ESP8266 บน Facebook (ไทย) : ESP8266 THAILAND

ร้านค้าจำหน่าย ESP8266

ร้าน IOXhop

ร้าน ThaiEasyElec

INEX

Gravitechthai

Deaware


หากมีลิ้งใดๆเพิ่มเติม สามารถเสนอมาในคอมเม้นได้เลยนะครับ

อัพเดทล่าสุด 9/4/2560

1 comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *